วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ขั้นตอนการสมัคร Adsense

1. ให้คลิกที่ Google Adsense ที่อยู่บนหน้านี้
2. ให้คลิกที่ Sign up now
3. ให้เรากลอกข้อมูลต่างๆตามที่ Google กำหนด (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
Website Information
- Website URL: คือให้ใส่ชื่อ เว็บไซต์ ของเราที่ใช้สมัคร
- Website language : เป็นการให้คุณเลือกภาษา ให้เลือกเป็นภาษาอังกฤษ
(ถ้าคุณมีความสามารถด้านภาษาอื่นๆก็ลองดูครับ)
Contact Information
- Account type: เลือกประเภทของเว็บคุณ
บุคคลธรรมดา : Individual
องกรค์ธุรกิจ/บริษัท : Business
- Country or territory : อยู่ในประเทศเลือก ประเทศไทย
- Payee name : ชื่อผู้ที่จะรับเงิน
(คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับเงินและประเทศได้ กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อน)
-Address line 1: เลขที่ตั้ง ซอย ถนน
-Address line 2 (optional) : แขวง / ตำบล
-City : เขต / อำเภอ
-State, province or region : จังหวัด
-Zip or postal code : รหัสไปรณีย์
-Phone : หมายเลขโทรศัพท์ เช่น
04-555-3333
ให้เรากรอกเป็น 664555333
-Fax : หมายเลขโทรสาร (ไม่มีไม่เป็นไร)
Product Selection
- จะไม่คลิกโฆษณาบนเว็บของตัวเอง ให้คนอื่นคลิก
- ไม่วางโฆษณาในบริเวณกระตุ้นการคลิก เช่น Download
- ยินยอมที่จะให้สั่งจ่ายเช็คตามผู้รับด้านบน- ไม่วางโฆษณาในเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เช่น ลามกอนาจาร เป็นต้น
- คุณได้อ่านตามข้อกำหนดใน Adsense Program Policy แล้ว
- เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิกที่>>> Submit Information
- ต่อมาให้คลิกที่หัวข้อที่สอง : I have an email address and password I already use...
- จากนั้นคลิกที่หัวข้อแรก : I'd like to use my existing Google Account for AdSense.
- ใส่อีเมลและพาสเวิร์ด ของเรา
-เมื่อสมัครไปเรียบร้อย ให้ไปเช็คอีเมล์ ที่คุณใช้สมัคร เพื่อยืนยันการสมัคร
Google AdSense โดยในอีเมล์จะมีข้อความถึงคุณ ดังนี้
Hello
Welcome to Google AdSense. In order to verify your email address and submit your information for review, please click on the link below.https://www.google.com/adsense/c?u=xxxxxxxx=xxxxxxxxx << คลิกที่นี่This link will take you directly to an email confirmation page. If it does not, please copy and paste the full URL into your web browser's address box and hit the "Enter" key on your keyboard. Once you confirm your email, we'll review your application and email you after we check your site for AdSense eligibility. If you're accepted, you'll then be able to log in to your account at https://www.google.com/adsense, or through the application or service from which you originally registered. Please use the email address and password yousubmitted with your application.Until your site has been reviewed and approved, you will see public service ads(for which you will not receive earnings) displayed on your site. Once yourapplication is approved, Google ads will begin appearing automatically.Sincerely,The Google AdSense Team - หลังจากยืนยันอีเมลไปแล้ว เราก็ได้แต่รอให้ทาง Google ตรวจสอบ เว็บไซต์หรือบ๊อค ของเรา ประมาณ 2-3 วัน จากนั้นจะส่งผมการสมัครทาง Email มา และจะได้รับข้อความดังนี้
Congratulations!
Your Google AdSense application has been approved. You can nowactivate your account and start delivering Google ads on your site inminutes.STEP 1: Activate your account.Please visit https://www.google.com/adsense?hl=en_US . Log in to youraccount using the email address and password that you submitted withyour application, and agree to the AdSense Terms and Conditions.STEP 2: Paste the AdSense ad code into your web pages.Just follow the instructions on the "Ad layout code" page to copy-and-paste the ad code into your site and begin running Google ads.STEP 3: See the results.After your ads start running, you can see your earnings at any time bychecking the online reports in your account. Please note that youmight not maximize your earnings from AdSense if you have any of thefollowing on your website:* robots.txt* frames* forms and dynamic content * excessive images * login and password requirementsFor more technical guidelines and tips on optimizing your site forthis program, please visit:https://www.google.com/adsense/faq-tech?hl=en_USIMPORTANT NOTES:* If Google has not yet crawled your site, you may not be able to seerelevant ads for a few hours. You may see public service ads (forwhich you will not receive any earnings) displayed in the meantime.* Website publishers, or a third party enlisted by the publisher, maynot, manually or through a robot, generate fraudulent clicks (clickspamming). Clicking on ads on your own site will violate this policy,so please do not click on the ads for any reason. We monitor allAdSense activity and disable the account of any publisher violatingthis policy. For more information, please review the Google AdSenseTerms and Conditions at:https://www.google.com/adsense/localized-terms?hl=en_USQUESTIONS?Feel free to contact us at adsense-support@google.com at any time.(For technical support, please send an email to adsense-tech@google.com.)Welcome to Google AdSense. We look forward to helping you unleash thefull potential of your website.Sincerely,The Google Team หลังจากสมัครผ่านแล้ว ให้ทำการ Login เข้าไปที่ https://www.google.com/adsense/
เมื่อเข้า Login ครั้งแรกจะปรากฎหน้าอธิบายเกี่ยวกับข้อกำหนด
ของการใช้ Google AdSense ให้คุณคลิกยอมรับ
หลังจากนี้จะเป็นการยืนยันทางภาษี
- คลิกที่ หัวข้อ My Account
- คลิกหัวข้อย่อย Tax Information และให้ทำเครื่องหมายที่วงกลม เลือก No และ กดปุ่ม Continue
- หน้าถัดมา Do you have U.S. Activities related to you participation in AdSense? ให้เลือก No และ กดปุ่ม Continue
- หน้าถัดมา ให้ใส่ชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ ใน Signature of Publisher ...... และนี่ถือว่าเป็นลายเซ้นต์ของคุณ และ กดปุ่ม>>> Submit information
เพียงเท่านี้ ก็ถือว่าได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอย่างถูกต้องเรียบร้อย
วิธีการรับเงิน
- คลิกที่ หัวข้อ My Account
- คลิกหัวข้อย่อย Payment History
- คลิกที่ Please select or verify a form of payment
- ให้ทำเครื่องหมาย ที่วงกลม : Check - Standard Delivery และ กดปุ่ม Continue
- ในหน้าถัดมา ให้เลือกสกุลเงินที่ต้องการ ให้เลือก Thai Baht (THB) และ กดปุ่ม Save change

เห็นมั้ยครับไม่ยากเลยใช่ไม๊กับการสมัคร Google Adsense
เพียงเท่านี้คุณก็เป็น ผู้เผยแพร่โฆษณาและเป็นผู้ทำธุรกิจต่างๆด้วยตัวคุณเอง